รายละเอียด
ต้องการพนังงานจำนวนหลายอัตรา ทั้ง Full time และ Part time ไม่จำกัดวุฒิ‏****
คุณสมบัติ

1.ชาย/หญิง อายุ15 - 40 ปี                
2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้ Word - Excel -Internet Explorer                
3.ใช้ Internet รับ- ส่ง E- mail ได้ 
4.พูด ฟัง อ่าน ภาษาไทยได้
5.ที่มีความจริงจังและตั้งใจ                 
 6.ไม่จำกัดวุฒิ

               PART-TIME 5,000 - 10,000 บาท / เดือน
               FULL-TIME 10,000 - 30,000 บาทขึ้นไป / เดือน

  แบบฟอร์มผู้สนใจทำงาน >>>คลิก<<<

 

 

 

 

edit @ 9 Feb 2010 10:12:31 by mtn_pgm

Comment

Comment:

Tweet